Instagram Bakal Papar Iklan Di Halaman Explore

Aplikasi yang terkenal khususnya kepada golongan muda, Instagram telah mengumumkan bahawa mereka akan memaparkan iklan di halaman Explore pada aplikasi mereka.

Seperti yang diketuahui, halaman Explore adalah halamaan yang disediakan khas untuk pengguna mencari perkongsian yang berkaitan dengan minat pengguna. Menurut Instagram sebanyak 50% pengguna Instagram menggunakan ciri Explore ini.

Tiada sebarang iklan yang akan dipaparkan dalam feed explore tersebut. Namun ketika pengguna membuka perkongsian tersebut satu-persatu, iklan akan dipaparkan.

Hal ini nyata memberi peluang kepada pengiklan untuk memasarkan produk mereka di Instagram.

You might also like