Docady

1. IconDocady adalah aplikasi pengurusan dokumen yang lengkap untuk anda, ia mengumpulkan semua dokumen milik anda dan ahli keluarga melalui cara manual ataupun dari servis seperti Dropbox, Gmail dan lain-lain. Melalui Docady, dokumen penting seperti kertas kerja, passport, sijil pengenalan diri dan lain-lain akan diletakkan di tempat yang selamat dan juga mudah untuk di akses.

0

Apa yang lebih menarik adalah Docady mampu mengekstrak informasi dari dokumen-dokumen tersebut dan mengingatkan anda apabila perlu, sebagai contoh anda memuat naik dokumen cukai jalan kereta ke dalam Docady, kemudian aplikasi ini akan mengesan informasi dokumen cukai jalan tersebut dan mengingatkan anda apabila tarikh luputnya hampir tiba, dengan ini anda tidak akan terlupa lagi dalam menguruskan dokumen-dokumen penting dalam hidup anda.

Muat Turun

Android

  • RM 0
  • 33 MB
  • Android 4.1 dan ke atas

iOS

  • RM 0
  • 83.2 MB
  • iOS 7.0 dan ke atas
You might also like