Peningkatan Ujian Keputusan A14 Bionic Dalam GeekBench 5!!!

Ada sesuatu yang menarik apabila dala m satu ujian Geeckbench 5 memperlihatkan A14 Bionic mencatatkan keputusan ujuan 1583 mata bagi ujian satu teras dan 4198 bagi ujian multi teras.

Hal ini merupakan satu peningkatan berbanding A13 Bionic yang mana ia mencatatkan 1327 mata bagi ujian satu teras dan 3300 bagi multi teras.

Ia merupakan peningkatan 19% bagi satu teras dan 27% bagi multi teras.

You might also like