Celcom Memancu Transformasi Digital PKS

Celcom Axiata Berhad (Celcom) menghulurkan tangan kepada mencapai perniagaan tempatan untuk bersedia menghadapi cabaran masa hadapan melalui kempen,  ‘Celcom Business: Reimagine SME for Tomorrow’, bagi memacu adaptasi digital di kalangan Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) tempatan, dalam memacu operasi perniagaan dan memastikan kemampanan perniagaan mereka.  

13 organisasi yang terdiri daripada agensi kerajaan, institusi kewangan, organisasi keusahawanan, dan rakan teknologi turut serta dalam usaha yang dijalankan oleh Celcom, bagi membuka potensi dalam meluaskan rangkaian perniagaan PKS, membuka peluang pembangunan kemahiran di kalangan pemilik perniagaan, dan peluang untuk mereka menjana hasil baru serta memacu pertumbuhan masa hadapan. 

Memahami kekangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, termasuk kekurangan sumber dan pengetahuan mendorong Celcom melaksanakan kempen ini untuk mencapai mereka. Celcom dan rakan-rakan akan mempromosi kesedaran berkenaan teknologi melalui program perkongsian ilmu dan pembangunan kemahiran, serta membangun bersama pelbagai program digital untuk PKS.

 

Antara rakan yang menyertai Celcom dalam kempen ‘Celcom Business: Reimagine SME for Tomorrow’ adalah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) Majlis Amanah Rakyat (MARA), SME Corporation, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Alliance Bank Berhad. Selain itu, organisasi seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM), Usahanita Kebangsaan, SME Association, Selangor Freight Forwarders and Logistics Association (SFFLA), Microsoft, Slurp!, dan Avana Asia juga turut bekerjasama. 

Penglibatan Celcom sebagai Rakan Penyelesaian Teknologi bersama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), membolehkan Celcom Business Suite ™ ditawarkan sebagai salah perkhidmatan yang layak menerima geran Digitalisasi Perniagaan. Geran tersebut diperkenalkan kerajaan dalam Belanjawan 2020, menawarkan kepada PKS pemberian 50% yang hampir sama dengan RM5, 000 untuk setiap langganan perkhidmatan digital seperti Point of Sales elektronik (e-POS), Perancangan Sumber Perusahaan (ERP), elektronik sistem gaji, Pemasaran Digital, Perolehan, e-Dagang dan Kerja Jarak Jauh (remote working).

Celcom Business Suite™ turut melayakkan PKS untuk memohon Geran Padanan Digital PKS yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA), dengan kerjasama syarikat telekomunikasi.  

You might also like